Krzyżówki

Serwis dla szaradzistów

Dzięki poniższemu Leksykonowi Krzyżówkowicza znajdziesz słowa do krzyżówek według dowolnego szablonu wyszukiwania. Możesz też ograniczyć wyszukiwane hasła do wybranych kategorii.

Wyszukaj słowa:

WprowadĽ szablon:

? - zastępuje pojedynczy znak
* - zastępuje dowoln± liczbę znaków

W słowniku znajduje się 58109 wyrazów.

Przykład

Po wpisaniu szablonu: ?±?k? program wyszuka takie słowa jak: c±żki, g±bka, g±ska.
Okre¶lili¶my w ten sposób wszystkie wyrazy słownika złożone z pięciu liter, w których drug± liter± jest "±", a czwart± litera "k".


Przykład

Po wpisaniu szablonu: ko¶* program wyszuka takie słowa jak: ko¶ć, ko¶ci, ko¶ciec, ko¶cielny, ko¶ciotrup, ko¶ciuszkowiec.
Okre¶lili¶my w ten sposób wszystkie wyrazy słownika złożone z pierwszych trzech liter: "k", "o", "¶" i kolejnych dowolnych liter w dowolnej liczbie.